fb-noscript
Rozvoz Lipůvka
4.4   57 minut
Amici Bistro & Delivery
Rozvoz Lipůvka
4.4 57 minut změnit

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.AMICI.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek
https://www.amici.cz nebo telefonické linky +420 840 100 100, +420 734 891 544, +420 773 999 914.
Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018.

 

Označení stran

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Kr. Pole a okolí: Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje [email protected] a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Bystrc a okolí: Hadeno s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 620 00 Brno, IČ 06596916, DIČ CZ06596916, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103056, další kontaktní údaje [email protected] a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Líšeň a okolí: Pizzout s.r.o., se sídlem Pražská 648/14, 642 00 Brno, IČ 6965067, DIČ CZ06965067, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105392, další kontaktní údaje [email protected] a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Ivančice a okolí: 2H Delivery s.r.o., se sídlem Čučice 161, 664 91 Ivančice, IČ 06713751, DIČ CZ06713751, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103868, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 734 891 544.

Prodávající a provozovatel pro oblast Lipůvka a okolí: AMICI food s.r.o., se sídlem č.p. 331, 679 22 Lipůvka, IČ 01890786, DIČ CZ01890786, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 79695, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Olomouc a okolí: Kris Delivery s.r.o., se sídlem Nová 390, 664 61 Opatovice, IČ 07862181, DIČ CZ07862181, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 110638, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Prostějov a okolí: MPRD s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 07147465, DIČ CZ007147465, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 106445, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 604 737 649.

Prodávající a provozovatel pro oblast Přízřenice a okolí: PSMP s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 02965020, DIČ CZ02965020, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 83101, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Třebíč a okolí: FoodArch s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 07609213, DIČ CZ07609213, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109091, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 773 999 914.

V případě, že se podmínky vztahují na všechny prodávající (provozovatele), jsou v podmínkách označeni jako Amici.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.amici.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Amici nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Amici nebo kupující.

Obecné informace

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.amici.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 840 100 100, +420 734 891 544, +420 773 999 914, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.amici.cz) bude u Amici uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Amici nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Amici si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Amici si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany Amici je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Amici za přijatou, pokud Amici nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Amici ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Amici. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Amici oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V pobočkách Amici nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

Obecné informace k dopravě a platbě

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Amici vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Amici oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Amici povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je včetně obalu.

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, as). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
Na stravenky Amici vrací do 10,- Kč.

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Amici expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Amici souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

5. Doba rozvozu:
pro všechny pobočky každý den 10:30 do 22:30 hod

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

7. Místa pro osobní odběr
Brno-Kr. Pole - Palackého třída 82, 612 00 Brno
Brno-Bystrc - Teyschlova 38, 635 00 Brno
Brno-Líšeň - Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
Ivančice - Josefa Vávry 12, 664 91 Ivančice
Lipůvka - Lipůvka 331, 679 22 Lipůvka
Olomouc-Jih - Rožňavská 14, 779 00 Olomouc
Prostějov - Netušilova 1, 796 01 Prostějov
Přízřenice - Břeclavská 50/23, 619 00 Přízřenice
Třebíč - Komenského nám. 5, 674 01 Třebíč

Zóny pro dopravu kurýrní službou, doba doručení

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (Amici si vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Amici neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

Seznam zón

Akce, slevy, bonusy, dostupnost zboží, změna ceny

1. E-shop http://www.amici.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Amici nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Amici si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Amici si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Amici i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

Slevové poukazy

Amici vydává slevové poukazy v hodnotě, kterou Amici na poukazu určí. Poukazy Amici může samostatně prodávat, nebo je darovat. Poukaz není vázán na konkrétního uživatele (kupujícího), je přenosný. Na jednu objednávku je kupující oprávněn použít maximálně 3 poukazy zároveň. Na poukazy se nevrací.

Doba použitelnosti poukazu je vyznačena na poukazu, pokud by nebyla vyznačena, pak platí maximálně rok od převzetí poukazu od Amici. Každý slevový poukaz má svůj samostatný identifikátor určený Amici - kupující je na výzvu Amici (vč. osoby kurýra) povinen poukaz předložit k podrobné kontrole a vždy jej předkládá/identifikuje při placení.

Amici si vyhrazuje právo nepřijmout slevový poukaz, u kterého je pochybnost o jeho pravosti, případně se jedná o poškozený poukaz, či má poukaz poškozený identifikátor. V případě, že se Amici rozhodně změnit podmínky pro uplatňování poukazů, informuje o tom v dostatečném předstihu potenciální kupující na svých internetových stránkách.

Slevové poukazy nelze kombinovat s ostatními akcemi např. Happy Margherita 1+1.

Akce - Happy Margherita 1+1 - při osobním odběru

Při objednávce alespoň 1 pizzy dostane zákazník na webu možnost přidat si 1 pizzu Margherita zdarma. Platí pondělí až čtvrtek při osobním odběru z jakékoliv pobočky Amici na objednávky s časem vyzvednutí od 14:00 do 18:00 nebo s časem vyzvednutí "co nejdříve" přijaté v tomto časovém rozmezí. Akce neplatí o svátcích.

Akci nelze kombinovat se slevovými poukazy.

Akce - Obědy na druhou

Při objednávce alespoň 1 pizzy dostane zákazník na webu možnost přidat si 1 pizzu Margherita zdarma. Platí pondělí až čtvrtek při osobním odběru i na rozvoz. Pouze z pobočky v Ivančicích na objednávky s časem vyzvednutí/doručení od 11:00 do 14:00 nebo s časem vyzvednutí/objednání "co nejdříve" přijaté v tomto časovém rozmezí. Akce neplatí o svátcích.

Akci nelze kombinovat se slevovými poukazy.

Kreditní systém

Za každou objednávku je kupujícímu na jeho účet připsán určitý počet kreditů, které může uplatnit při dalším nákupu. 1 kredit má hodnotu 1 Kč.

Získávání kreditů

Výše připsaných kreditů se řídí dle následujících podmínek:

  • Za objednávku do 299 Kč získá kupující 1% kreditů.
  • Za objednávku od 300 Kč do 999 Kč získá kupující 3% kreditů.
  • Za objednávku nad 1000 Kč včetně získá kupující 5% kreditů.

Příklad: za objednávku 360 Kč kupující získá na svůj účet 11 kreditů (3%).

Pokud kupující u dané objednávky již využil určitý počet kreditů, výše získaných kreditů se vypočítá ze snížené/reálně zaplacené částky.

Uplatňování kreditů

  • U objednávky do 499 Kč může kupující uplatnit kredity do hodnoty 10% z objednávky.
  • U objednávky nad 500 Kč včetně může kupující uplatnit kredity do hodnoty 18% z objednávky.

Příklad: u objednávky za 520 Kč může kupující uplatnit až 94 kreditů (18%).

Expirace kreditů

Kredity mají 3 měsíční expirační dobu. Kredity získané před více jak 3 měsíci a doposud nevyužité jsou postupně odmazávány z účtu kupujícího.

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Amici neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Amici je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující Amici, co ještě vrátit může, a dá Amici náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Amici odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Amici.

8. Reklamaci vyřídí Amici neprodleně. O průběhu reklamace Amici kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na pobočce, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Pobočky jsou tyto:
Brno-Kr. Pole - Palackého třída 82, 612 00 Brno
Brno-Bystrc - Teyschlova 38, 635 00 Brno
Brno-Líšeň - Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
Ivančice - Josefa Vávry 12, 664 91 Ivančice
Lipůvka - Lipůvka 331, 679 22 Lipůvka
Olomouc-Jih - Rožňavská 14, 779 00 Olomouc
Prostějov - Netušilova 1, 796 01 Prostějov
Přízřenice - Břeclavská 50/23, 619 00 Přízřenice
Třebíč - Komenského nám. 5, 674 01 Třebíč

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Amici již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
odstranění vady dodáním nové věci
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny
odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí Amici výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Amici, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu Amici, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li Amici vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.