fb-noscript
AMICI DO KAPSY: Objednáš levněji, rychleji, s přáteli *** Stáhni si novou aplikaci AMICI ***
Otevíráme dnes v 10:30
AMICI DO KAPSY: Objednáš levněji, rychleji, s přáteli *** Stáhni si novou aplikaci AMICI ***
Otevíráme dnes v 10:30

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje ahoj@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Kr. Pole a okolí: Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje paseka@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Bohunice a okolí: MP delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 08647615, DIČ CZ08647615, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 114678, další kontaktní údaje: prukner@amici.cz a +420 840 100 100

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Bystrc a okolí: Hadeno s.r.o., se sídlem Bratří Kotrbů 17, 66447 Střelice, IČ 06596916, DIČ CZ06596916, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103056, další kontaktní údaje novotny@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Lesná a okolí: Wolf Delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 09794212, DIČ CZ09794212, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 120946, další kontaktní údaje vlk@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Líšeň a okolí: Pizzout s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 6965067, DIČ CZ06965067, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105392, další kontaktní údaje paseka@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Ivančice a okolí: PSMP Delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 17620228, DIČ CZ17620228, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 130757, další kontaktní údaje prukner@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Jihlava a okolí: LiteOrigin s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 19337663, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, další kontaktní údaje další kontaktní údaje cypra@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Lipůvka a okolí: AMICI food s.r.o., se sídlem č.p. 331, 679 22 Lipůvka, IČ 01890786, DIČ CZ01890786, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 79695, další kontaktní údaje bartos@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Olomouc a okolí: Simiva s.r.o., se sídlem Okrouhlá 418/19, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 07733801, DIČ CZ07733801, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 109764, další kontaktní údaje: macek@amici.cz a +420 840 100 100

Prodávající a provozovatel pro oblast Ostravu a okolí: Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje paseka@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Praha 6 a okolí: Smart Food Services s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 10901558, DIČ CZ10901558, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 123528, další kontaktní údaje smetana@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Praha Nusle a okolí: Foodie Delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 09496084, DIČ CZ09496084, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 119067, další kontaktní údaje: slobodnikova@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Prostějov a okolí: MPRD s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 07147465, DIČ CZ007147465, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 106445, další kontaktní údaje podsednik@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Třebíč a okolí: BusinessOrigin s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 08956031, DIČ CZ08956031, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 116393, další kontaktní údaje cypra@amici.cz a +420 840 100 100.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 • osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (vč. vyřizování reklamací atp.) typicky jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon - tyto údaje zpracováváme proto, abychom mohli plnit smlouvu s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) například vám doručit zboží,

V případě, že si budete přát zasílání novinek, nebo akcí a založení účtu pro snadnější objednávání, pak bude souhlas se zpracováním osobních údajů udělen pro tyto účely spolupracující společnosti, která tuto činnost provádí. Podrobné informace budou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (výjimkou je např. předání veřejným orgánům např. Policii ČR v případě existujícího incidentu). K osobním údajům mají přístup pověřené osoby jako například zaměstnanci, smluvní partneři a dodavatelé, ale také u nich se kontroluje, že nakládají s osobními údaji řádně. Jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující internetové stránky, osob zajišťující marketingové služby, osoby zajišťující účetnictví apod.

Správce používá také další zpracovatele, zejména Google Analytics, Google AdWords, Heureka a podobné služby - v rámci toho provádí správce profilování, personalizaci nabídky, vyhodnocování přístupů apod. Správce také využívá cookies, pokud tuto variantu neodmítnete v nastavení vašeho prohlížeče. Tyto služby jsou využívány proto, abychom mohli nabídnout služby na míru, zobrazovali relevantní nabídky a reklamu a přizpůsobili svoji nabídku potřebám zákazníků.

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu:

 • 10 let od ukončení smluvního vztahu (od posledního plnění smlouvy) pro účely plnění zákonných povinností (daňové, evidenční) či pro ochranu majetku - platí u údajů, které zpracováváme pro plnění povinností ze smluvního vztahu s vámi,
 • 10 let, nebo než odvoláte souhlas se zasíláním marketingových sdělení případně než zrušíte uživatelský účet - platí u údajů, které zpracováváme se souhlasem.

Po uplynutí lhůty budou osobní údaje vymazány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, je-li to možné,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů u údajů, které zpracovává správce v režimu souhlasu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.