fb-noscript
AMICI DO KAPSY: Objednáš levněji, rychleji, s přáteli *** Stáhni si novou aplikaci AMICI ***
Otevíráme dnes v 10:30
AMICI DO KAPSY: Objednáš levněji, rychleji, s přáteli *** Stáhni si novou aplikaci AMICI ***
Otevíráme dnes v 10:30

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.AMICI.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek
https://www.amici.cz nebo telefonické linky +420 840 100 100.
Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018.

 

Označení stran

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Kr. Pole a okolí: Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje paseka@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Bohunice a okolí: MP delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 08647615, DIČ CZ08647615, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 114678, další kontaktní údaje: prukner@amici.cz a +420 840 100 100

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Bystrc a okolí: Hadeno s.r.o., se sídlem Bratří Kotrbů 17, 66447 Střelice, IČ 06596916, DIČ CZ06596916, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103056, další kontaktní údaje novotny@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Lesná a okolí: Wolf Delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 09794212, DIČ CZ09794212, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 120946, další kontaktní údaje vlk@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Líšeň a okolí: Pizzout s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 6965067, DIČ CZ06965067, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105392, další kontaktní údaje paseka@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Ivančice a okolí: PSMP Delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 17620228, DIČ CZ17620228, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 130757, další kontaktní údaje prukner@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Jihlava a okolí: LiteOrigin s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 19337663, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, další kontaktní údaje další kontaktní údaje cypra@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Lipůvka a okolí: AMICI food s.r.o., se sídlem č.p. 331, 679 22 Lipůvka, IČ 01890786, DIČ CZ01890786, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 79695, další kontaktní údaje bartos@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Olomouc a okolí: Simiva s.r.o., se sídlem Okrouhlá 418/19, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 07733801, DIČ CZ07733801, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 109764, další kontaktní údaje: macek@amici.cz a +420 840 100 100

Prodávající a provozovatel pro oblast Ostravu a okolí: Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje paseka@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Praha 6 a okolí: Smart Food Services s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 10901558, DIČ CZ10901558, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 123528, další kontaktní údaje smetana@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Praha Nusle a okolí: Foodie Delivery s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 09496084, DIČ CZ09496084, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 119067, další kontaktní údaje: slobodnikova@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Prostějov a okolí: MPRD s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 07147465, DIČ CZ007147465, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 106445, další kontaktní údaje podsednik@amici.cz a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Třebíč a okolí: BusinessOrigin s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 08956031, DIČ CZ08956031, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 116393, další kontaktní údaje cypra@amici.cz a +420 840 100 100.

V případě, že se podmínky vztahují na všechny prodávající (provozovatele), jsou v podmínkách označeni jako Amici.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.amici.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Amici nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Amici nebo kupující.

Obecné informace

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.amici.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 840 100 100 (cena za volání dle ceníku Vašeho operátora), nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.amici.cz) bude u Amici uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Amici nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Amici si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Amici si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany Amici je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Amici za přijatou, pokud Amici nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Amici ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Amici. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Amici oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V pobočkách Amici nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

Obecné informace k dopravě a platbě

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Amici vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Amici oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Amici povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Chèque Déjeuner) a stravenkovou kartou (Sodexo, Ticket restaurant, Benefit Plus, Chèque Déjeuner) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány GoPay). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak. Pobočka Praha Bořislavka stravenkové karty napřijímá.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
Na stravenky Amici vrací do 10,- Kč.

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu GoPay, která ho přesměruje na rozhraní platební brány. Kupující prostřednictvím platební brány odešle Platbu. Amici expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému platební brány jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Amici souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: osobní odběr nebo kurýrní služba (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

5. Doba rozvozu:
viz informace uvedené v kontaktech každé pobočky

6. Náklady na dodání:
Doprava zdarma od 900 Kč
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) je zpoplatněn pro 1. zónu 39 Kč, 2. a 3. zónu 49 Kč, 4. zónu 59 Kč a to pro pobočky Brno - Bohunice, Brno - Bystrc, Brno - Královo Pole, Brno - Lesná, Brno - Líšeň, Ivančice, Jihlava, Lipůvka, Olomouc, Ostrava, Praha OC Bořislavka, Praha Chodov, Praha Nusle a Přízřenice.
Kurýrní služba (náš rozvoz) je zpoplatněn pro 1. zónu 39 Kč, 2. zónu 49 Kč, 3. zónu 59 Kč, 4. zónu 69 Kč a to pro pobočku Třebíč. Pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle dané zóny.

7. Náklady na balné:
Amici si k objednávce s sebou účtuje balné ve výši 7–12 Kč / 1 obal. U Amici Wings Box 14 ks účtuje balné ve výši 20 Kč.

8. Místa pro osobní odběr
Brno-Kr. Pole - Palackého třída 82, 612 00 Brno
Brno-Bohunice - Uzbecká 22a, 625 00 Brno
Brno-Bystrc - Teyschlova 38, 635 00 Brno
Brno-Lesná - Okružní 732/5, Brno Lesná 638 00
Brno-Líšeň - Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
Ivančice - Josefa Vávry 12, 664 91 Ivančice
Jihlava - Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava
Lipůvka - Lipůvka 331, 679 22 Lipůvka
Olomouc - Zeyerova 850/14, 77900 Olomouc
Ostrava - 28. Října 1424/295, 709 00 Ostrava
Praha 6 - OC BOŘISLAVKA, Evropská 866/71, 160 00 Praha 6
Praha Nusle - Nuselská 53b, 140 00 Praha 4
Prostějov - Netušilova 1, 796 01 Prostějov
Třebíč - Komenského nám. 5, 674 01 Třebíč

Zóny pro dopravu kurýrní službou, doba doručení

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (Amici si vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení). V případě objednání na určitý čas si Amici vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení, a to před i po zvoleném čase doručení. Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Amici neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

Seznam zón

Akce, slevy, bonusy, dostupnost zboží, změna ceny

1. E-shop http://www.amici.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Amici nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Amici si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Amici si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Amici i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

5. Pravidla soutěže “Užij si jídlo zdarma od Amici” Organizátorem soutěže je Fusion Collective s.r.o. - Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno. (dále jen „Pořadatel“). Soutěž není žádným způsobem spravovaná, sponzorovaná, nebo propojená s Facebookem a Facebook za ni nenese zodpovědnost. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže musí být směřovaná na pořadatele soutěže. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let. Soutěž probíhá pravidelně každý týden od 21. 7. 2022 až do odvolání na Facebooku a Instagramu. Výherce soutěže bude obeznámen o výhře po uzavření soutěže do soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu. Výherce je povinen v případě potřeby doložit údaje potřebné pro vyzvednutí výhry (jméno, příjmení). Postup soutěže: Soutěžící musí do komentáře napsat, z jaké pobočky objednává, označit někoho, kdo by také měl o soutěži vědět a být fanouškem Amici na Facebooku nebo Instagramu, podle toho, na jakém kanále soutěží. Výhra: 1x jídlo zdarma z pobočky, ze které soutěžící objednává a v uvedl v komentáři. Akce platí na jedno jídlo z nabídky Amici bez příloh a nápojů. Akce se nevztahuje na všechna menu, comba, Double burger, Vegan burgery, pizza dle vlastních preferencí, Amici wings box 14. Výhru si výherce vyzvedne osobně na vybrané pobočce v určený den (středu, dle data ve výherní zprávě zaslané pořadatelem), pokud není uvedeno jinak. Výherce předloží obsluze pobočky výherní zprávu pro ověření totožnosti. Do soutěže jsou zapojeny všechny pobočky Amici Pizza & Burgers vyjmenované výše. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její pravidla nebo kteří jsou podezření z jejich porušování. Všechna odvolání týkající se organizace a výsledků soutěže jsou zakázaná. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže podle svého uvážení i v průběhu soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoliv bez udání důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat výherce nebo výherce neocenit cenou bez udání důvodů. Osobní údaje, které soutěžící poskytuje pořadateli budou použity pouze pro účely předání výhry.

Slevové poukazy

Amici vydává slevové poukazy v hodnotě, kterou Amici na poukazu určí. Poukazy Amici může samostatně prodávat, nebo je darovat. Poukaz není vázán na konkrétního uživatele (kupujícího), je přenosný. Na jednu objednávku je kupující oprávněn použít maximálně 3 poukazy zároveň. Na poukazy se nevrací. Je nutné vyčerpat hodnotu poukazu na jednu objednávku, poukaz nelze dělit. Pokud je hodnota nákupu nižší, než hodnota poukazu, zbylá část propadá ve prospěch Amici.

Doba použitelnosti poukazu je vyznačena na poukazu, pokud by nebyla vyznačena, pak platí maximálně rok od převzetí poukazu od Amici. Každý slevový poukaz má svůj samostatný identifikátor určený Amici - kupující je na výzvu Amici (vč. osoby kurýra) povinen poukaz předložit k podrobné kontrole a vždy jej předkládá/identifikuje při placení.

Amici si vyhrazuje právo nepřijmout slevový poukaz, u kterého je pochybnost o jeho pravosti, případně se jedná o poškozený poukaz, či má poukaz poškozený identifikátor. V případě, že se Amici rozhodně změnit podmínky pro uplatňování poukazů, informuje o tom v dostatečném předstihu potenciální kupující na svých internetových stránkách.

Slevové poukazy nelze kombinovat s ostatními akcemi např. Happy Margherita 1+1.

Slevové poukazy nelze využít pro objednávky prostřednictvím Dámejídlo.

Akce - Happy Margherita 1+1 - při osobním odběru

Při objednávce, ve které bude alespoň 1 pizza, dostane zákazník na webu možnost přidat si 1 pizzu Margherita zdarma. V rámci objednávky má zákazník právo na 1 pizzu Margherita zdarma - bez ohledu na počet pizz v objednávce. Tzn. že při objednávce např. 2xpizza šunková má zákazník právo na jednu pizzu Margherita. Platí pondělí až čtvrtek při osobním odběru z jakékoliv pobočky Amici na objednávky s časem vyzvednutí od 14:00 do 18:00 nebo s časem vyzvednutí "co nejdříve" přijaté v tomto časovém rozmezí. Akce neplatí o svátcích.

Akci nelze kombinovat se slevovými poukazy.

AKCE - 2+1 ŠUNKOVÁ PIZZA ZDARMA - PŘI ROZVOZU

Při objednávce, ve které budou alespoň 2 pizzy, dostane zákazník na webu možnost přidat si 1 Šunkovou pizzu zdarma do košíku. V rámci objednávky má zákazník právo na 1 Šunkovou pizzu zdarma po výběru dvou libovolných pizz. Tzn. že při objednávce např. 2xSálámové pizzy má zákazník právo na jednu Šunkovou pizzu zdarma. Akce platí pondělí až čtvrtek při rozvozu po celý den u vybraných poboček. Akce neplatí o svátcích.

Akci nelze kombinovat se slevovými poukazy a s jinou akcí.

Obědová nabídka

Obědová nabídka platí pondělí až pátek v čase 10.30 - 14.00. V rámci obědové nabídky je sleva na vybrané pizzy, sleva je automatická při splnění výše uvedených podmínek. Nabídka zvýhodněných pizz se může měnit.

Obědová nabídka nelze kombinovat s jinými slevy a dalšími akcemi.

Cashback za objednávky do firmy

U objednávky nad 1000 Kč, která je určena do firmy posíláme cashback slevový kód v hodnotě 15%. U objednávky musí být jasné, že doručení je do firmy, buď uvedením poznámky nebo vyplněním názvu společnosti. Cashback má platnost po dobu jednoho měsíce a u minimální objednávky 500 Kč.

CASHBACK (KREDITNÍ SYSTÉM)

Za každou objednávku je kupujícímu na jeho účet připsán určitý počet Amici korun, které může uplatnit při dalším nákupu. 1 Amici koruna má hodnotu 1 Kč.

Získávání cashbacku (kreditů)

Z ceny každé objednávky ti vrátíme 10 %.

Příklad: za objednávku 360 Kč kupující získá na svůj účet 36 kreditů (10%).

Pokud kupující u dané objednávky již využil Amici koruny, výše nově získaných se vypočítá ze snížené/reálně zaplacené částky.

Uplatňování Amici korun

Amici koruny lze uplatnit na veškeré zboží a výrobky. Zákazník může využít 100%.

Expirace Amici korun

Kredity mají měsíční expirační dobu. Cashback získaný před více jak měsícem, doposud nevyužitý je postupně odmazávány z účtu kupujícího.

Slevové kódy

DAMSI20

Kód DAMSI20 zajistí zákazníkovi slevu 20% na celou objednávku. Sleva je platná v pondělí-čtvrtek, v čase 14:00-18:00. Kód platí pro osobní vyzvednutí i pro rozvoz. Minimální výše objednávky je 250 Kč. Slevu zákazník uplatní v posledním kroku v košíku na www.amici.cz. Sleva se odečte automaticky. V objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kód a není možné slevy kombinovat s dalšími akcemi.

PRIJDUSI

Kód PRIJDUSI zajistí zákazníkovi slevu 50 Kč na celou objednávku. Sleva není časově omezena. Kód platí pro osobní vyzvednutí. Minimální výše objednávky je 250 Kč. Slevu zákazník uplatní v posledním kroku v košíku na www.amici.cz. Sleva se odečte automaticky. V objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kód a není možné slevy kombinovat s dalšími akcemi.

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Amici neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Amici je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující Amici, co ještě vrátit může, a dá Amici náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Amici odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Amici.

8. Reklamaci vyřídí Amici neprodleně. O průběhu reklamace Amici kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (na tel. Číslé 840 100 100), osobně na pobočce, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence) nebo na mailu ahoj@amici.cz.

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Amici již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
Odstranění vady dodáním nového zboží - vždy v podobě stejného produktu ve stejné ceně produktu, který byl kupujícím objednán.
Je-li reklamace obdržena s větším časovým odstupem od objednání, dodání nového zboží při příští objednávce v ceně do výše původně objednaného zboží, na nějž byla uplatňována reklamace.
Kompenzace je vždy bez nároku na další extra přílohy a ingredience, na které nebyla uplatňována reklamace.

V odůvodněných ojedinělých případech odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz na účet kupujícího, ve výši původní ceny reklamovaného zboží, po odečtení nákladů na dopravu a balné, které je vždy nevratné.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při drobném nebo částečném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
Přiměřená kompenzace v podobě kreditů na zákaznický účet. Kredity lze využít v souladu s obchodními podmínkami při dalších objednávkách.
V odůvodněných případech procentuální slevou, kterou lze uplatnit při příští objednávce.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

2. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena na www.amici.cz, má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

2.2. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Amici vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž spotřebitel/kupující tímto souhlasí. Amici v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou kupní cenu.

2.3. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá Amici bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. V případě vrácení zboží z objednávky s uplatněnými kredity dostane zákazník u vráceného produktu nazpátek částku poníženou o hodnotu uplatněných kreditů. Kredity ze zaplacené objednávky se zákazníkovi zpět nepřičítají.

2.4. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy v rámci zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení, vrátí Amici všechny peněžní prostředky z dané objednávky produktu stejným způsobem jako je přijal.

2.5. Amici dbá na dostatečnou zásobovanost, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Amici si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

2.6. Pokud Amici odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.