fb-noscript
Rozvoz Brno-Kr. Pole
4.6   51 minut
Amici Bistro & Delivery
Rozvoz Brno-Kr. Pole
4.6 51 minut změnit

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je ten konkrétní prodávající, od něhož byla provedena objednávka, a to:

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Kr. Pole a okolí: Fusion Collective s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 29290881, DIČ CZ29290881, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71427, další kontaktní údaje [email protected] a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Bystrc a okolí: Hadeno s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 620 00 Brno, IČ 06596916, DIČ CZ06596916, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103056, další kontaktní údaje [email protected] a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Líšeň a okolí: Pizzout s.r.o., se sídlem Pražská 648/14, 642 00 Brno, IČ 6965067, DIČ CZ06965067, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105392, další kontaktní údaje [email protected] a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Ivančice a okolí: 2H Delivery s.r.o., se sídlem Čučice 161, 664 91 Ivančice, IČ 06713751, DIČ CZ06713751, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103868, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 734 891 544.

Prodávající a provozovatel pro oblast Lipůvka a okolí: AMICI food s.r.o., se sídlem č.p. 331, 679 22 Lipůvka, IČ 01890786, DIČ CZ01890786, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 79695, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Prostějov a okolí: MPRD s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 07147465, DIČ CZ007147465, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 106445, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 604 737 649.

Prodávající a provozovatel pro oblast Přízřenice a okolí: PSMP s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 02965020, DIČ CZ02965020, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 83101, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 840 100 100.

Prodávající a provozovatel pro oblast Třebíč a okolí: FoodArch s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, 619 00 Brno, IČ 07609213, DIČ CZ07609213, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109091, další kontaktní údaje [email protected]  a +420 773 999 914.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 • osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (vč. vyřizování reklamací atp.) typicky jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon - tyto údaje zpracováváme proto, abychom mohli plnit smlouvu s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) například vám doručit zboží,

V případě, že si budete přát zasílání novinek, nebo akcí a založení účtu pro snadnější objednávání, pak bude souhlas se zpracováním osobních údajů udělen pro tyto účely spolupracující společnosti, která tuto činnost provádí. Podrobné informace budou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (výjimkou je např. předání veřejným orgánům např. Policii ČR v případě existujícího incidentu). K osobním údajům mají přístup pověřené osoby jako například zaměstnanci, smluvní partneři a dodavatelé, ale také u nich se kontroluje, že nakládají s osobními údaji řádně. Jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující internetové stránky, osob zajišťující marketingové služby, osoby zajišťující účetnictví apod.

Správce používá také další zpracovatele, zejména Google Analytics, Google AdWords, Heureka a podobné služby - v rámci toho provádí správce profilování, personalizaci nabídky, vyhodnocování přístupů apod. Správce také využívá cookies, pokud tuto variantu neodmítnete v nastavení vašeho prohlížeče. Tyto služby jsou využívány proto, abychom mohli nabídnout služby na míru, zobrazovali relevantní nabídky a reklamu a přizpůsobili svoji nabídku potřebám zákazníků.

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu:

 • 10 let od ukončení smluvního vztahu (od posledního plnění smlouvy) pro účely plnění zákonných povinností (daňové, evidenční) či pro ochranu majetku - platí u údajů, které zpracováváme pro plnění povinností ze smluvního vztahu s vámi,
 • 10 let, nebo než odvoláte souhlas se zasíláním marketingových sdělení případně než zrušíte uživatelský účet - platí u údajů, které zpracováváme se souhlasem.

Po uplynutí lhůty budou osobní údaje vymazány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, je-li to možné,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů u údajů, které zpracovává správce v režimu souhlasu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.